Sunday, April 10, 2011

Batman: Legends of the Dark Knight Vol 1 #5


Nama sebenarnya adalah Dennis J. O'Neil, tapi mungkin lebih disenangi dengan panggilan Denny O'Neil sahaja, seperti yang tertera pada setiap hasil karyanya. Merupakan seorang penulis dari Amerika Syarikat, hasil kerjanya adalah bersama DC Comics dan Marvel, dan diantara yang popular termasuklah Batman, Green Lantern dan Green Arrow, The Shadow dan The Question. Dia adalah juga Group Editor bagi keseluruhan buku-buku Batman sehinggalah ke hari persaraannya. Dan di bawah ini adalah buku Batman yang telah diautografnya...Batman: Legends of the Dark Knight Vol 1 #5

March 1990

"Shaman (Book V of V)"

Executive Editor : Dick Giordano

Cover Artists : Ed Hannigan, George Pratt

Writer : Denny O'Neil

Penciler : Ed Hannigan

Inker : John Beatty

Colourist : Richmond Lewis

Letterer : John Costanza

Editors : Kevin Dooley, Andrew Helfer

No comments: