Saturday, April 16, 2011

Detective Comics Vol 1 #339

Satu lagi tajuk komik yang membawa karakter Batman adalah Detective Comics. Pertama kali muncul pada tahun 1937, ia merupakan komik yang telah memperkenalkan Batman kepada seluruh dunia dengan isunya yang ke dua puluh tujuh (kini bernilai lebih sejuta dollar). Selain itu, Detective Comics juga merupakan komik paling lama di pasaran dengan mempunyai (setakat Mac 2011) lapan ratus tujuh puluh lima isu yang telah diterbitkan. Di bawah ini adalah isu ke tiga ratus tiga puluh sembilan keluaran bulan Mei 1965.

Detective Comics Vol 1 #339, Mei 1965

"Batman Battles the Living Beast-Bomb!"

Executive Editor : Julius Schwartz

Cover Artists : Carmine Infantino, Joe Giella

Writer : Gardner Fox

Penciler : Carmine Infantino

Inker : Joe Giella

Colourist : Rick Taylor

Editors : Julius Schwartz


"The Counterfeit Crime-Buster!"

Writer : Gardner Fox

Penciler : Carmine Infantino

Inker : Sid Greene

Editors : Julius Schwartz

No comments: