Sunday, April 17, 2011

Detective Comics Vol 1 #675

Batman serba baru, orang baru dan suit baru, cover pun ada kilat-kilat sikit. Cover komik memaparkan imej Jean-Paul Valley yang menggantikan Bruce Wayne sebagai Batman di Gotham City, akibat daripada kecederaan teruk yang dialami oleh Bruce Wayne sewaktu bertarung dengan Bane.


Detective Comics Vol 1 #675, Jun 1994

"Midnight Duel"

Executive Editor : Jenette Kahn

Cover Artist : Kelley Jones

Writer : Chuck Dixon

Penciler : Graham Nolan

Inker : Scott Hanna

Colourist : Adrienne Roy

Letterer : John Costanza

Editor : Scott Peterson

No comments: