Wednesday, April 20, 2011

Marvel Double Feature Vol 1 #2

Marvel Double Feature telah mula diterbitkan pada Disember 1973 dan tamat dengan isu #21 pada Mac 1977. Kisah yang dipaparkan dalam komik ini adalah cetakan semula kisah-kisah Captain America dan Iron Man daripada komik asalnya iaitu Tales of Suspense...


Marvel Double Feature Vol 1 #2, Feb 1974

Cover Artists : Jack Kirby

"THEM!"

(reprints Captain America story from Tales of Suspense #78)

Writers : Stan Lee

Pencilers : Jack Kirby

Inkers : Gary Michaels

Letterers : Art Simek

No comments: