Saturday, April 16, 2011

Detective Comics Vol 1 #476


Komik ini merupakan siri yang ke lapan (daripada lapan episod) dari siri cerita Batman: Strange Apparitions bermula dari #469-#476.

Detective Comics Vol 1 #476, Apr 1978

"Sign of the Joker!"

Executive Editor : Joe Orlando

Cover Artists : Marshall Rogers, Terry Austin

Writer : Steve Englehart

Penciler : Marshall Rogers

Inker : Terry Austin

Colourist : Glynis Wein

Letterers : Milt Snapinn

Inker : Terry Austin

Editor : Julius Schwartz

No comments: