Saturday, July 30, 2011

Batman: Seduction of the Gun

Pada tahun 1990, anak seorang eksekutif di Warner Bros. didapati terbunuh. Sehubungan itu, DC Comics telah menerbitkan sebuah komik bertajuk Batman: Seduction of the Gun sebagai tindakbalas terhadap insiden yang berlaku. Dalam komik khas ini, isu senjata amat dititikberatkan dan hasil jualan komik ini telah disalurkan ke badan-badan pendidikan terpilih.


Batman: Seduction of the Gun, Feb 1993
Cover Artists : Dave Dorman
Writers : John Ostrander
Pencilers : Vince Giarrano
Inkers : Vince Giarrano
Colourist : Steve Mattsson
Letterers : Clem Robins

No comments: