Monday, January 24, 2011

Batman boleh terbang...

BatBlade dari siri Batman ShadowTek oleh Mattel. Amat sesuai digandingkan dengan action figures Batman ShadowTek.No comments: