Tuesday, December 8, 2009

Buku Cherita

Sebuah buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dari tahun 1962. Apa yang menarik mengenai buku ini, disamping usianya yang melebihi 40 tahun dan sistem ejaan lama yang digunakan, adalah isi kandung Pendahuluan buku ini yang menerangkan bagaimana terhasilnya buku ini dan tujuannya...
*
Pendahuluan:
Ini-lah lagi sa-buah buku hasil daripada peraduan cherita kanak2 yang di-anjorkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam tahun 1960 dahulu. Buku ini di-jadikan bilangan yang ketiga dan terakhir dalam bidang peraduan itu, ia-itu mengandongi 18 buah cherita dan cherita2-nya lebeh baik dan lebeh tinggi bahasa-nya daripada cherita2 dalam buku pertama dan kedua.
*
Saperti buku pertama dan kedua maka buku ini juga ia-lah untok menjadi bachaan tambahan kanak2 dan dalam itu mereka dapat meni'mati cherita2 yang dapat menjadi panduan hidup-nya, ya'ani dapat mereka menimbangkan sa-suatu yang baik dan ta' baik.
*
Bahkan di-harapkan juga cherita2 dalam buku ini dapat menjadi bachaan ringan dan hiboran kapada orang2 dewasa.


Syed Nasir Bin Ismail
Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur
April, 1961
No comments: