Thursday, December 10, 2009

Tandatangan Bapa Kemerdekaan

Sebuah buku berjudul Malaya Suatu Pemandangan Negara Melalui Poskad. Buku ini memaparkan pemandangan negara kita sejak tahun 1900 yang telah disalin semula dari poskad-poskad lama koleksi peribadi Major David Ng. Istimewanya buku ini ialah kata-kata pendahulan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan ia adalah edisi terhad ke-66 yang ditandatangani oleh beliau sendiri.
Tandatangan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj


Pendahuluan oleh Tunku


No comments: