Sunday, December 26, 2010

Star Trek - The Matching Game

Sebuah permainan "puzzle" yang memerlukan ketangkasan dalam memadankan kad-kad gambar menjadi suatu gambar yang besar.No comments: