Friday, December 24, 2010

FDC Makanan Tradisional Musim Perayaan

Bagi isu yang ke duabelas tahun ini, pos Malaysia telah mengeluarkan setem yang bertemakan Makanan Tradisional Musim Perayaan. Bertarikh 10 Ogos 2010, pelbagai setem dengan imej makanan yang sedap-sedap telah menemui para peminat dengan denominasi 80sen bagi setem biasa, dan RM1 bagi setem pada lembaran mini. Terdapat juga buku setem yang mengandungi sepuluh setem berdenominasi 60sen. Bagi yang mendapatkan helaian setem pula, terkandung didalamnya dua puluh setem pada helaian yang cukup menarik grafiknya.
.
sampul surat hari pertama

lembaran minirisalah
butiran teknikal


buku setem


helaian setem
posternya...

No comments: