Monday, May 14, 2012

Aquaman Vol 1 #18

Berasal dari siri Adventure Comics, karakter Aquaman ni mula mendapat siri komiknya sendiri pada tahun 1962. Terdapat limapuluhenam keluaran dalam volume satu ini dan telah berlangsung sehingga tahun 1971 di mana siri ini dihentikan tetapi disambung semula pada tahun 1977...

Aquaman Vol 1 #18   December, 1964
"The Wife of Aquaman"
Cover Artists  : Nick Cardy
Writers  : Jack Miller
Pencilers  : Nick Cardy
Inkers  : Nick Cardy
Editors  : George Kashdan


No comments: