Friday, November 19, 2010

Pin Ikan...Lagi?

Yeahhh, satu lagi pin ikan tapi kali pin ikan HRC Kuala Lumpur pula. Ikannya boleh digerakkan ke atas dan ke bawah...


No comments: