Monday, November 29, 2010

Terok Nor

Button atau lencana bulat ini memaparkan sebuah stesen di angkasa lepas yang sewaktu pemerintahan kaum Cardassians bergelar Terok Nor. Namun setelah kaum Bajor berjaya lepas dari cengkaman Cardassians, The United Federation of Planets telah diundang oleh Kerajaan Bajor untuk bersama-sama mengelolakan stesen tersebut dan menukarkan namanya kepada Deep Space Nine.


No comments: