Saturday, June 18, 2011

Batman: Vengeance of Bane Vol 1 #1

Sebuah komik yang mengisahkan asal-usul Bane (orang yang bertanggungjawab menewaskan Batman dan mematahkan tulang belakangnya....).

Batman: Vengeance of Bane #1, Jan 1993
Executive Editor : Dick Giordano
Cover Artist : Glenn Fabry
Writers : Chuck Dixon
Penciler : Graham Nolan
Inker : Eduardo Barreto
Colourist : Adrienne Roy
Letterer : Bill Oakley
Editors : Scott Peterson


No comments: