Sunday, June 19, 2011

Silver Age Classics

Dua buah komik yang me"reprint" semula komik Detective Comics #225 dari tahun 1955 dan #327 dari tahun 1964. Kalaulah aku ada yang original first print.....