Tuesday, November 9, 2010

Star Wars Candy 2

Ini pula adalah tin candy Star Wars berupa karakter R2-D2. Isinya adalah jelly beans dan bila sudah habis dimakan, bekas tin ini boleh digunakan sebagai tabung. Ia boleh dibuka dengan menarik "kepalanya".


No comments: